Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies (RODO)

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności, przyjmuje się następujące definicje poniższych pojęć:

Administrator (danych) – Agnieszka Bubula-Wróblewska, właściciel strony wroblewskafotografia.pl

Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https:// wroblewskafotografia.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Z administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

    • pocztą elektroniczną na adres abworks.zakopane@gmail.com
    • bądź przez formularz kontaktowy na stronie internetowej

Polityka cookies

Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerze, smartfonie), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookie niniejszej strony internetowej nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć opcji przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z nich jest inna, w menu „Pomoc” danej przeglądarki można zapoznać się ze sposobami ustawień preferencji dotyczących plików cookie.

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność strony internetowej może zostać ograniczona. Natomiast dzięki zgodzie na wykorzystywanie plików cookies nasz blog może działać coraz lepiej i spełniać oczekiwania użytkowników w przyszłości. Pliki cookies nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej Jestem Interaktywna.

Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, cookies wtyczki społecznościowej, cookies sieci afiliacyjnych, cookies narzędzia do powiadomień typu push.

Ochrona danych osobowych

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu na stronie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane są przetwarzane i przechowywane w sposób należyty i staranny odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila: abworks.zakopane@gmail.com

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, bądź całkowitego ich usunięcia na każdym etapie przetwarzania.

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej takich jak dodanie komentarza, zapisanie się na newsletter lub wysłanie maila bądź formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

Jeżeli prześlesz do mnie wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane dane mogą być wykorzystane jedynie w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź na Twojego e-maila. Dane te przechowywane są w mojej skrzynce e-mailowej gmail.com w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Logi

Korzystanie z tej strony internetowej jak i także każdej strony internetowej w sieci wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na której ona się znajduje. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w firmie Didwear sp. z o.o. z siedzibą w Lublin, ul. Mełgiewska 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000598679, dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 7123306728, REGON: 363647654.

Administratorem danych osobowych jestem ja, czyli Agnieszka Bubula-Wróblewska – właściciel strony wroblewskafotografia.pl

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
Didwear sp. z o.o. z siedzibą w Lublin, ul. Mełgiewska 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000598679, dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 7123306728, REGON: 363647654 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.